Slovnica sodobne francoščine novo

Slovnica sodobne francoščine

Povsem nova avtorska francoska slovnica obsega vse pogoste slovnične pojave v pregledni grafični predstavitvi. Splošne razlage smo kar najbolj skrajšali in se hkrati potrudili slovnična pravila predstaviti s številnimi primeri. Slovnico dopolnjujejo praktične opombe, pri čemer je poseben poudarek namenjen primerom, ki se zelo razlikujejo od slovenskega jezika.

12.90 EUR cena vklj. z DDV
Slovnica sodobne italijanščine novo

Slovnica sodobne italijanščine

Povsem nova avtorska italijanska slovnica. Vključuje vse splošne slovnične pojave v pregledni grafični predstavitvi brez nepotrebnih jezikoslovnih terminov. Posamezna pravila uporabnikom približa z enostavnimi načeli in praktičnimi primeri. Splošne razlage smo kar najbolj skrajšali in jih dopolnili s preglednimi tabelami in opombami.

12.90 EUR cena vklj. z DDV
Slovnica sodobne ruščine novo

Slovnica sodobne ruščine

Nova, aktualna in povsem avtorska ruska slovnica brez veliko jezikoslovne teorije in nepotrebnih strokovnih terminov. Ta slovnica ruskega jezika bralcu slovnične pojave približa z enostavnimi, jasnimi načeli ali pravili, ki jih dopolnjujejo številni praktični primeri iz vsakodnevnega jezika. V njej se nahaja tudi seznam nepravilnih glagolov.

12.90 EUR cena vklj. z DDV
Slovnica sodobne španščine novo

Slovnica sodobne španščine

Nov, aktualen in povsem avtorski pregled španske slovnice brez veliko jezikoslovne teorije in nepotrebnih strokovnih terminov sestavljajo enostavna pravila in praktični primeri. V njem boste našli opise slovničnih pojavov, opombe, zanimivosti in pojave, ki se razlikujejo od slovenskega jezika. Za vse ljubitelje španskega jezika.

12.90 EUR cena vklj. z DDV
Slovnica sodobne angleščine

Slovnica sodobne angleščine

Nov, aktualen in popolnoma originalen pregled angleške slovnice brez odvečne jezikoslovne teorije in strokovnih izrazov, zasnovan na preprostih pravilih in praktičnih primerih. V njej boste našli obrazložitve slovničnih pojavov, opombe, zanimivosti, seznam nepravilnih glagolov ter preglednico razlik med britansko in ameriško angleščino.

8.90 EUR cena vklj. z DDV
Slovnica sodobne nemščine

Slovnica sodobne nemščine

Popolnoma nov in originalen priročnik slovnice nemškega jezika vsebuje vse pogoste slovnične pojave v preglednem grafičnem prikazu. Posplošena razlaga je zvedena na minimum in dopolnjena s preglednimi tabelami. Poudarek se daje na slovnične pojave, ki se od slovenščine razlikujejo. Priročnik je izdelan na podlagi novih pravopisnih pravil, ki jim sledijo tako razlage kot tudi vsi primeri.

8.90 EUR cena vklj. z DDV